Hỗ trợ người dân xây dựng 'nhà sạch, vườn đẹp'

Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Hà Tĩnh vừa tổ chức lễ ra quân giúp đỡ xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà xây dựng mô hình “nhà sạch, vườn đẹp”, góp phần giúp địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới (NTM).

Cán bộ, hội viên giúp người dân cải tạo vườn tạp

Lễ ra quân được tổ chức tại thôn Bắc Thượng, thôn được lựa chọn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. Để hỗ trợ thôn này đạt chuẩn 10 tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẫu các cán bộ, công chức Hội LHPN Hà Tĩnh và huyện, xã đã ra quân giúp các hộ gia đình già cả, neo đơn trong thôn phá bỏ vườn tạp, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, sắp xếp bố trí đồ đạc trong gia đình.

Theo kế hoạch, sau khi làm mẫu ở một số hộ, 2 tổ “nhà sạch, vườn đẹp” của thôn sẽ tiếp tục giúp các thành viên còn lại cải tạo vườn tạp, sau đó Hội LHPN tỉnh tổ chức sơ kết đánh giá kết quả và rút kinh nghiệm, từ đó nhân rộng ra các thôn khác trong xã.

Được biết, trong thời gian thực hiện đỡ đầu xã Thạch Đài xây dựng NTM, Hội LHPN Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực như tập huấn xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”; nâng cao năng lực cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn xã; tổ chức đào tạo nghề cho hội viên; hỗ trợ kinh phí mua bò giống cho hội viên nghèo; thành lập 1 tổ hợp chăn nuôi lợn gồm 10 thành viên; xây dựng 2 mái ấm tình thương cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho các trẻ em nghèo học giỏi,...