Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do lốc xoáy và mưa đá

(PL)- Ngày 17-4, UBND huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết UBND huyện đã hỗ trợ 50 triệu đồng cho những hộ bị thiệt hại nhà cửa do mưa đá và lốc xoáy xảy ra tại xã Hồng Hóa.

Theo đó, những hộ có nhà bị sập được hỗ trợ 2-3 triệu đồng, hộ có nhà hư hỏng nhẹ được hỗ trợ 500.000 đồng. Ngoài ra, huyện sẽ hỗ trợ lương thực cho người dân trong thời gian tới.

Chiều 13-4, một cơn lốc xoáy kèm mưa đá xảy ra tại xã Hồng Hóa trong khoảng 30 phút khiến 59 nhà bị tốc mái, chín nhà bị hư hỏng xiêu vẹo, ba nhà bị sập, nhiều tài sản của người dân bị sét đánh hư hỏng nặng. Đặc biệt, diện tích trồng ngô của người dân bị thiệt hại hoàn toàn.

TÀI ĐỨC