Hỗ trợ kịp thời những học sinh có khó khăn về tâm lý

  Báo Công An Nhân Dân
  22 liên quanGốc

  Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố về tăng cường triển khai hỗ trợ, tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông.

  Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo sở y tế và các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội liên quan tại địa phương phối hợp chặt chẽ với Sở GD & ĐT để triển khai phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp đối với những trường hợp học sinh có khó khăn về tâm lý; có biện pháp phòng ngừa, phát hiện và can thiệp kịp thời về tư vấn tâm lý học đường; đánh giá, khen thưởng những tập thể, cá nhân làm tốt hoạt động hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh.

  Ảnh minh họa.

  Ảnh minh họa.

  Bộ GD&ĐT cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Nội vụ sắp xếp, bố trí cán bộ, giáo viên, nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý học đường theo quy định; nghiên cứu cơ chế bố trí cán bộ, giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý theo diện hợp đồng lao động; các địa phương xem xét bố trí ngân sách, cơ sở vật chất cho dịch vụ hỗ trợ, tư vấn tâm lý.

  H.Thanh

  Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/ho-tro-kip-thoi-nhung-hoc-sinh-co-kho-khan-ve-tam-ly-i666721/