Hỗ trợ kinh phí nuôi trồng thủy sản

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị ngày 18/11 cho biết, Chủ tịch tỉnh này vừa ký quyết định về việc tạm cấp 909 triệu đồng từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ có mục đích để hỗ trợ nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại do sự cố môi trường biển cho 2 huyện Hải Lăng và Vĩnh Linh.

Hỗ trợ kinh phí nuôi trồng thủy sản - Ảnh 1

Ở tỉnh Quảng Trị, sự cố ô nhiễm môi trường biển bởi Formosa đã làm hơn 824 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, 15.934 lao động bị mất thu nhập.

H.Thành