Hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em nghèo, cận nghèo và hoàn cảnh khó khăn

(CAO) Ban văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa có buổi làm việc với các sở, ngành liên quan về việc ban hành nghị quyết về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị tim bẩm sinh giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh.

Trẻ em nghèo, hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám và điều trị Từ năm 2007-2010, toàn tỉnh có 345 em bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ kinh phí khám và điều trị kịp thời. Tuy nhiên thời hạn áp dụng nghị quyết này đã hết, trong khi số trẻ mắc bệnh tại địa bàn tỉnh còn nhiều. Trên cơ sở xem xét tình hình thực tế. Hội đồng nhân tỉnh đã thống nhất ban hành nghị quyết về chế độ hỗ trợ kinh phí khám, chữa bệnh cho trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh giai đoạn 2011-2015. Theo đó, trẻ em từ 6 – 16 tuổi thuộc diện hộ nghèo, dân tộc thiểu số khi khám và phẫu thuật tim sẽ được bảo hiểm y tế thanh toán 95% chi phí; Trẻ thuộc đối tượng cận nghèo sẽ được thanh toán 80% , phần còn lại ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ. Ngoài ra, đối tượng không thuộc gia đình nghèo, cận nghèo nhưng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn cũng được bảo hiểm y tế hỗ trợ 80% chi phí và phần còn lại ngân sách tỉnh, gia đình bệnh nhân sẽ cùng chi trả.