Hỗ trợ hơn 212 tấn gạo cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn

NDĐT- Ngày 13-1, UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa có quyết định số 95/QĐ-UBND phân bổ gạo, hỗ trợ cho học sinh tại các trường ở khu vực điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh, theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Gạo hỗ trợ sẽ góp phần giúp các em học sinh miền núi Hướng Hóa (Quảng Trị) vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập.

Theo đó, tổng số gạo được phân bổ, hỗ trợ trong đợt này hơn 212,2 tấn cho 2.830 học sinh ở 16 trường thuộc huyện Đakrông, năm trường thuộc huyện Gio Linh, ba trường thuộc huyện Vĩnh Linh và bốn trường THPT A Túc, Hướng Phùng, Lao Bảo, Cồn Tiên. Mỗi học sinh được hỗ trợ 15 kg gạo/tháng.

Số gạo hỗ trợ góp phần giúp các em vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và hạn chế tình trạng bỏ học của học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

NGUYỄN VĂN HAI