Hỗ trợ Hà Nội kết nối thông tin trong vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet-rưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp vừa làm việc với Sở Bưu chính, Viễn thông (BCVT) Hà Nội về một số định hướng kế hoạch phát triển BCVT và CNTT giai đoạn 2008 – 2010 của TP Hà Nội.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=36157