Hỗ trợ đóng mới tàu cá lên đến 9,8 tỷ đồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định hỗ trợ một lần các loại tàu cá đóng mới công suất lớn với số tiền hỗ trợ lên đến 9,8 tỷ đồng/tàu.

Hỗ trợ đóng mới tàu cá lên đến 9,8 tỷ đồng - Ảnh 1

(Ảnh minh họa)

Các loại tàu được hưởng chính sách này gồm: Tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ vỏ thép, tàu khai thác xa bờ vỏ thép; mức hỗ trợ là 35% tổng giá trị đầu tư. Đối với tàu dịch vụ hậu cần công suất máy chính từ 800 đến dưới 1.000CV, mức hỗ trợ không quá 8 tỷ đồng, công suất 1.000CV trở lên không quá 9,8 tỷ đồng/tàu.

Tàu khai thác xa bờ hoặc tàu vỏ composite có công suất máy chính từ 800 đến dưới 1.000CV, hỗ trợ không quá 6,7 tỷ đồng/tàu, công suất máy chính từ 1.000CV trở lên hỗ trợ không quá 8 tỷ đồng/tàu.

Quyết định có hiệu lực kể từ giữa tháng 12/2016. Ngân sách Trung ương sẽ cấp 100% kinh phí hỗ trợ. Chính sách này nhằm khuyến khích việc đóng tàu cá có công suất lớn và hỗ trợ tàu cá nhỏ.