Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Gia cố xương sống cho nền kinh tế

Hệ thống các doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn là thành phần vô cùng quan trọng tại nền kinh tế của mỗi quốc gia. Và Việt Nam cũng không phải trường hợp ngoại lệ.

Báo chí trong tuần này đã dành sự quan tâm lớn đến Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, lần đầu tiên được trình Quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp này. Theo đó, một loạt các hình thức hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tiêu biểu trong đó là quy định về các ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp nhở và vừa tiếp cận vốn; hay quy định để các doanh nghiệp này được hỗ trợ tài chính, thuế, hỗ trợ xúc tiến, mở rộng thị trường.

Theo tờ Thời báo Kinh tế Việt Nam, Nhà nước còn có các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị của các sản phẩm chủ lực của nền kinh tế hoặc trong một số ngành, lĩnh vực trên cơ sở lợi thế của Việt Nam.

Trước những hỗ trợ khá toàn diện từ miễn giảm thuế, hỗ trợ vay vốn, tiếp cận khu công nghiệp, được cung cấp dịch vụ, giảm thuế sử dụng đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp… cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã khiến xuất hiện nhiều lo ngại trước việc doanh nghiệp sẽ "không muốn lớn" để được nhận hỗ trợ. Điều này sẽ làm giảm thu ngân sách.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa: Gia cố xương sống cho nền kinh tế - Ảnh 1

Dù Dự thảo luật Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau ở một số quy định. Thế nhưng việc luật hóa hỗ trợ Doanh nghiệp vừa và nhỏ là một chủ trương, chính sách hết sức cần thiết, nhất là trong bối cảnh Chính phủ đã khởi động chương trình Quốc gia khởi nghiệp để đạt 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020.

Báo Thanh niên đã bình luận, việc luật hóa hỗ trợ khối doanh nghiệp này còn có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hội nhập hiện nay. Bởi doanh nghiệp nhỏ và vừa được ví như các "đội thuyền thúng ra khơi" khi chiếm đa số là các doanh nghiệp siêu nhỏ.

Nếu không có chính sách hỗ trợ phù hợp, việc họ bị chèn lấn, bị hất cẳng ra khỏi cuộc chơi trên chính sân nhà là hoàn toàn có thể nhìn thấy trước. Vì vậy, việc hỗ trợ để doanh nghiệp Việt nam, mà trọng tâm là doanh nghiệp nhỏ và vừa mạnh lên là hết sức quan trọng để tạo nội lực cho nền kinh tế về dài hạn.