Hỗ trợ diễn tập ứng phó bùng phát cúm gia cầm tại cộng đồng

QĐND - Hơn 350 người dân ở hai tỉnh Cần Thơ và Hưng Yên vừa tham gia diễn tập ứng phó với bùng phát cúm gia cầm lần đầu tiên tại cộng đồng, là nơi vẫn tồn tại nguy cơ bùng phát dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm. Đây cũng là cấp mà các nỗ lực phát hiện và ứng phó ban đầu có vai trò thiết yếu trong việc hạn chế tác động của các đợt bùng phát dịch có thể xảy ra trong tương lai.

Chương trình diễn tập nằm trong dự án do tổ chức Abt Associates thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Mỹ nhằm xây dựng các mô hình can thiệp hiệu quả và bền vững về hoạt động giám sát ở cấp cộng đồng, an ninh sinh học, quản lý tình huống và kiểm soát lây nhiễm.