Hỗ trợ đăng kiểm xe cho người khuyết tật

Hội Thanh niên khuyết tật (thuộc Hội LHTN TP.HCM) phối hợp với Phòng Kiểm định xe cơ giới - Cục Đăng kiểm VN hỗ trợ các hội viên kiểm định xe ba bánh gắn máy dành cho người khuyết tật trên địa bàn TP.HCM.