Hỗ trợ chăm sóc mắt cho trẻ em Quảng Ngãi

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND -Tổ chức Fred Hollows Foundation (FHF) đã ký kết thỏa thuận với Sở Y tế Quảng Ngãi về khoản tài trợ dự án "Hỗ trợ chăm sóc mắt trẻ em tỉnh Quảng Ngãi" với tổng kinh phí 187.167 USD.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=117136&sub=127&top=39