Hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc cho lao động

    1 đăng lạiGốc

    Ngày 7/10, Công ty tài chính Quốc tế (IFC) và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã khai trương chương trình Better Work, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho hàng trăm ngàn công nhân.

      Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/270902/Default.aspx