Hỗ trợ các trường thực hiện hiệu quả Thông tư 22

GD&TĐ - Chủ động tổ chức chuyên đề, hỗ trợ, tư vấn cho các trường tiểu học về đổi mới phương pháp dạy học, đánh giá học sinh theo TT 22 là nội dung công văn 1672/SGDDT-GDTH của Sở GD&ĐT Bà Rịa - Vũng Tàu gửi các đơn vị nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn dạy học theo mô hình trường học mới, đánh giá học sinh tiểu học,

Hỗ trợ các trường thực hiện hiệu quả Thông tư 22 - Ảnh 1

Theo công văn này, Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT chủ động tổ chức nhiều chuyên đề, hội thảo chia sẻ kinh nghiệm việc tổ chức các hình thức học tập và hoạt động có hiệu quả để các trường chia sẻ, học tập lẫn nhau như về đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện đánh giá học sinh theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT,…

Thành lập Tổ tư vấn về trường kiểm tra, dự giờ cùng xác định các khó khăn mà nhà trường đang gặp phải để hỗ trợ, tư vấn, giúp cho nhà trường điều chỉnh kịp thời và có giải pháp phù hợp đối với học sinh, điều kiện của nhà trường, địa phương.

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn tổ, trường, cụm trường phải đảm bảo được tổ chức qua các hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả; tránh tình trạng trình bày, báo cáo chỉ có tính chất lý thuyết. Nội dung sinh hoạt chuyên môn do chính cán bộ quản lý, giáo viên đề xuất, thống nhất và quyết tâm thực hiện.

Khi tổ chức các chuyển đề cấp huyện/thành phố, Sở GD&ĐT yêu cầu phòng GD&ĐT mời phòng Giáo dục tiểu học, Sở GD&ĐT cùng tham gia dự các hoạt động do phòng GD&ĐT tổ chức để cùng góp ý, chia sẻ và có giải pháp chỉ đạo kịp thời và giúp cho cán bộ quản lý hiểu rõ vấn đề hơn trong chỉ đạo chuyên môn.