Hỗ trợ các DN tham gia triển lãm chăn nuôi ở Bangkok

    Báo VTC News
    Gốc

    Ban tổ chức triển lãm chăn nuôi châu Á 2009 (VIV ASIA 2009) thông báo sẽ hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp, nông dân Việt Nam đăng ký tham gia triển lãm này tại Bangkok (Thái Lan), từ 11 đến 13/3/2009.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/275435/Default.aspx