Hỗ trợ 630 triệu USD cải cách các doanh nghiệp nhà nước

(NDHMoney) Ngày 27/9, Ngân hàng Nhà nước và Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã ký kế hoạch cấp vốn nhiều giai đoạn trị giá 630 triệu USD.

Ảnh minh họa Trong số vốn kể trên có 600 triệu USD từ nguồn vốn thông thường và 30 triệu USD từ nguồn vốn ưu đãi. Mục đích của khoản vay nhằm hỗ trợ chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước và các công ty thành viên lành mạnh hóa bảng cân đối kế toán, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp thông qua việc tái cấu trúc tài chính, tái cấu trúc doanh nghiệp, đổi mới quy trình hoạt động hoặc quản lý. Bên cạnh đó còn nhằm đổi mới thể chế để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế. Khoản vay dự kiến được chia thành 3 giai đoạn tương ứng với 3 dự án 1, 2, 3, trong đó Dự án 1 trị giá 130 triệu USD. Trong khoản vay này, 3 Tổng công ty đầu tiên được chọn thí điểm cho vay lại từ Chính phủ Việt Nam để thực hiện là Tập đoàn Sông Đà với 124,1 triệu USD; Tổng công ty Đường sông miền Nam 3,1 triệu USD và Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng doanh nghiệp 2,7 triệu USD. Việc chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước được bắt đầu từ năm 1992 với mục tiêu tăng cường tình hiệu quả vàgiảm bớt vai trò của Nhà nước trong việc quản lý các doanh nghiệp. Tuy nhiên tiến trình diễn ra towng đối chậm chạp và tập trung chủ yếu vào các doanh nghiệp có quy mô nhỏ. Phát biểu tại lễ ký kết ông Ayumi Konishi, Giám đốc quốc gia ADB cho biết, với kế hoạch cấp vốn này, ADB hy vọng sẽ tái cơ cấu nhiều tổng công ty hình thành nên những nhóm gồm nhiều công ty con có thể hoạt động một cách độc lập, tự đảm bảo được nguồn tài chính từ thị trường vốn mà không phải dựa vào Chính phủ.