Hỗ trợ 49 tỷ đồng người dân vùng bão lũ Quảng Bình

(Chinhphu.vn) - Tính đến ngày 11/11, tỉnh Quảng Bình đã tiếp nhận số tiền và hàng hóa trị giá gần 49 tỷ đồng do 220 cơ quan, đơn vị trong nước và kiều bào nước ngoài ủng hộ cho đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Bình cho biết, cơ quan này đã tiếp nhận trực tiếp trên 6 tỷ đồng, nhận thông qua chuyển khoản hơn 25 tỷ đồng và các đơn vị thăm, cứu trợ trực tiếp tại các địa phương thiệt hại là 17,8 tỷ đồng.

Với số tiền ủng hộ trên tỉnh Quảng Bình đã kịp thời phân phát đến với nhân dân vùng bị thiên tai nhằm hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, khôi phục sản xuất, dần ổn định cuộc sống.

Lưu Hương