Hỗ trợ 257 gia đình hội viên nông dân thoát nghèo

Trong 6 tháng đầu năm 2024, các cấp Hội Nông dân đã tổ chức tốt các hoạt động tương trợ giúp đỡ trong nội bộ nông dân, thông qua các hình thức phổ biến kinh nghiệm, kỹ thuật sản xuất, cho mượn vốn, đổi công, cung cấp cây, con giống, vật tư, lương thực... tổng giá trị trên 3,9 tỷ đồng và 4.806 ngày công; số vật tư như: Cây, con giống, lương thực... được giúp đỡ đạt 868 triệu đồng. Các cấp hội cũng đã trực tiếp hỗ trợ và phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giúp đỡ 257 gia đình hội viên nông dân thoát nghèo.

Sau khi được hỗ trợ bò giống, gia đình anh Đinh Công Sơn ở khu 6, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đã vươn lên thoát nghèo.

Sau khi được hỗ trợ bò giống, gia đình anh Đinh Công Sơn ở khu 6, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập đã vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh (SXKD) giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” tiếp tục được duy trì và phát triển ở các cấp Hội. Năm 2024, có trên 135.000 hộ đăng ký SXKD giỏi; các cấp hội đặt mục tiêu phấn đấu có trên 65.439 hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp; thành lập được 35 Câu lạc bộ nông dân SXKD giỏi...

Hoàng Giang

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/ho-tro-257-gia-dinh-hoi-vien-nong-dan-thoat-ngheo-213688.htm