Hỗ trợ 2.929 tấn gạo cho tỉnh Ninh Thuận

Đây là đợt thứ 3 trong năm nay Ninh Thuận nhận gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị hạn hán.

Hỗ trợ 2.929 tấn gạo cho tỉnh Ninh Thuận - Ảnh 1

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) 2.929 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói do hạn hán gây ra.

Đây là đợt thứ 3 trong năm nay Ninh Thuận nhận gạo cứu đói cho nhân dân vùng bị hạn hán.