Hổ Tamil buông súng

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Tuyên bố thắng lợi của chính phủ cùng thông điệp buông súng của quân ly khai cho thấy cuộc nội chiến ở Sri Lanka đã kết thúc, nhưng một nền hòa bình bền lâu vẫn chưa được đảm bảo.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/news/Pages/200920/20090517234519.aspx