Hồ Soa làm giàu

TTO - Bao đời qua, người dân tộc Vân Kiều ở bản Khe Dây (xã Trường Xuân, Quảng Ninh, Quảng Bình) sống bằng phát rừng, đốt rẫy, chọc lỗ trỉa hạt. Cái đói, nghèo đeo đẳng mãi sau lưng. Cho đến ngày Đảng viên Hồ Soa lên rừng cặm cụi thực hiện cái "lý" trồng rừng của mình, rồi bà con trong bản theo anh, cuộc sống bắt đầu đổi thay...