Hồ sơ, thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp năm 2023

  Bạn đọc Minh Anh, tại địa chỉ quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội hỏi: Người lao động cần chuẩn bị hồ sơ và thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp như thế nào?

   Hiện người lao động có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua nhiều hình thức. Ảnh: Nguyễn Dung

  Hiện người lao động có thể làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp qua nhiều hình thức. Ảnh: Nguyễn Dung

  Trả lời: Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP quy định hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

  Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư 28/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

  Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động; quyết định thôi việc; quyết định sa thải; quyết định kỷ luật buộc thôi việc; thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

  Cùng với đó, cần có xác nhận của người sử dụng lao động trong đó có nội dung cụ thể về thông tin của người lao động; loại hợp đồng lao động đã ký; lý do, thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động. Xác nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc doanh nghiệp hoặc hợp tác xã giải thể, phá sản hoặc quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với các chức danh được bổ nhiệm trong trường hợp người lao động là người quản lý doanh nghiệp, quản lý hợp tác xã.

  Trường hợp người lao động không có các giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động do đơn vị sử dụng lao động không có người đại diện theo pháp luật và người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền thì thực hiện theo quy trình tại điểm h khoản 2 Điều 16 Nghị định 28/2015/NĐ-CP.

  Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 Luật Việc làm 2013 thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động theo mùa vụ, hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng là bản chính, hoặc bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu của hợp đồng đó.

  Ngoài ra cần có sổ bảo hiểm xã hội. Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ cho người lao động trong 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

  Đối với người sử dụng lao động là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì trong thời hạn 30 ngày, Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân thực hiện xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp và trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động kể từ ngày nhận được đề nghị của người sử dụng lao động.

  Về thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, căn cứ Điều 17 Nghị định 28/2015/NĐ-CP, quy định như sau:

  Trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải gửi 1 bộ hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp cho trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương nơi người lao động muốn nhận trợ cấp thất nghiệp.

  Người lao động có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức gửi hồ sơ sau đến cho trung tâm dịch vụ việc làm như: Gửi hồ sơ trực tiếp tại trung tâm bảo hiểm thất nghiệp; gửi qua đường bưu điện; gửi hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp online qua cổng Dịch vụ công quốc gia.

  Trong 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì đến Trung tâm bảo hiểm thất nghiệp thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Trong 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm dịch vụ việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động. Trường hợp người lao động không được hưởng thì phải thông báo nêu rõ lý do.

  Trong 5 ngày làm việc kể từ thời điểm có quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương thực hiện chi trả tiền trợ cấp tháng đầu cho người lao động.

  Hàng tháng, cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 12 ngày tính từ ngày hưởng trợ cấp thất nghiệp của tháng đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động./.

  Ban Bạn đọc- CTV

  Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/ban-doc/hoi-dap/ho-so-thu-tuc-huong-tro-cap-that-nghiep-nam-2023-632013.html