Hồ sơ dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    NDĐT - Hỏi: Em là con liệt sĩ, hiện đang học năm cuối của chương trình trung học phổ thông, chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp hết cấp học. Đề nghị báo cho biết, chúng em cần chuẩn bị những văn bản gì trong bộ hồ sơ dự thi?

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=120367&sub=69&top=40