Hồ sơ đổ về các trường ngoài công lập

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trong ngày đầu tiên nhận hồ sơ xét tuyển NV2, có lẽ vui mừng nhất là các trường ĐH ngoài công lập, khi mà với số lượng hồ sơ ồ ạt gửi về.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=89068