Hồ sơ ĐKDT "nhái" hại thí sinh

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Túi đựng hồ sơ bên ngoài của các bộ hồ sơ được xem là giả này giống y hệt so với bộ hồ sơ bán tại sở, thí sinh có thể tái sử dụng, không cần về địa phương xác nhận lại hồ sơ. Nhưng phải mua lại bộ hồ sơ khác, lấy hai phiếu trong ruột ghi lại thì hồ sơ mới được nhận.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=51210