Hồ Phú Ninh được công nhận là di tích danh-thắng quốc gia

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    TP- Bộ VH –TT &DL vừa ký quyết định công nhận hồ Phú Ninh thuộc huyện Phú Ninh là di tích quốc gia - danh lam thắng cảnh.

    Hồ cách TP Tam Kỳ về phía tây nam khoảng bảy km, có diện tích mặt hồ rộng 23.409 ha, gồm hơn 20 đảo lớn nhỏ; là công trình đại thủy nông Phú Ninh với sức chứa gần 350 triệu m3 nước, đảm bảo tưới tiêu cho 23.000ha đất canh tác. Tại đây có 37 loài sinh vật (năm loài cá, 17 loài lưỡng cư, bò sát; 15 loài thực vật bậc cao có mạch) có tên trong Sách Đỏ Việt Nam, 29 loài lưỡng cư, bò sát trong danh mục sách Đỏ Thế giới, trong đó có nhiều loài ở tình trạng sắp nguy cấp và rất nguy cấp. Nhóm nghiên cứu cũng xác định 10 loài tảo lam (ngành Cyanophyta) có khả năng độc hại. Sở Khoa học & Công nghệ Tỉnh Quảng Nam cho biết sẽ đề xuất xây dựng khu bảo tồn thiên nhiên nước ngọt tại Hồ Phú Ninh với diện tích 11.200 ha.

    Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/tianyon/index.aspx?articleid=164424&channelid=2