Hộ mới thoát nghèo được vay vốn ưu đãi

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang triển khai chương trình tín dụng đối với hộ mới thoát nghèo để phát triển sản xuất kinh doanh.

Theo quy định, hộ mới thoát nghèo là hộ đã từng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, qua điều tra, rà soát hằng năm có thu nhập bình quân đầu người cao hơn chuẩn cận nghèo theo quy định của pháp luật hiện hành, được UBND cấp xã xác nhận và thời gian kể từ khi ra khỏi danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo tối đa là 3 năm.

Mức cho vay do NHCSXH và hộ mới thoát nghèo thỏa thuận nhưng không vượt quá mức cho vay cùng loại phục vụ sản xuất, kinh doanh đối với hộ nghèo được quy định trong từng thời kỳ.

Để được vay vốn chương trình này, hộ mới thoát nghèo phải được UBND cấp xã xác nhận dựa trên danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH.

Ngân hàng Chính sách xã hội

169 Linh Đường, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

ĐT: 84-4-36417182

Fax: 84-4-36417194

Website: vbsp.org.vn

Email: icd@vbsp.vn

Nguồn: Ngân hàng Chính sách xã hội