Hổ mang chúa gặp nạn khi cố nuốt chửng rắn chuột

Phát hiện thấy rắn chuột kẹt trong lưới, hổ mang chúa đã lao vào tấn công. Tuy nhiên, rắn chuột dài khoảng 1,8 mét bị các sợi dây quấn chặt nên khi cố gắng nuốt chửng nó, hổ mang chúa cũng mắc lưới.

Hoàng Yên (T/h)