Hộ kinh doanh trực tiếp trồng trọt và bán ra thành phẩm chịu thuế suất thuế TNCN bao nhiêu?

Hỏi: Tôi là Hộ kinh doanh với ngành nghề đăng ký là sản xuất, sơ chế buôn bán các sản phẩm từ phế phẩm nông lâm sản (chủ yếu mặt hàng củi trấu). Vừa rồi tôi đăng ký mua hóa đơn bán lẻ ở Cục thuế địa phương thì cơ quan thuế hướng dẫn mức thuế phải chịu là 1,5%( bao gồm 1% thuế VAT và 0,5% thuế TNCN). Theo quy định tại Phụ lục 1 -Thông tư 40/2021/TT-BTC hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì Hộ kinh doanh chỉ nộp phần thuế TNCN (0,5%) khi mua hóa đơn lẻ tại cơ quan thuế địa phương (do củi trấu thuộc hàng hóa không chịu thuế VAT). Vậy tôi phải nộp mức thuế 0,5% hay 1,5% trên doanh thu theo hướng dẫn của cơ quan thuế địa phương?

Đáp:

Theo BTC

Theo BTC

Nguồn TCDN: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/hoi--dap-ho-kinh-doanh-truc-tiep-trong-trot-va-ban-ra-thanh-pham-chiu-thue-suat-thue-tncn-bao-nhieu-d31229.html