Hộ kinh doanh nổi tiếng, có từ 2 cửa hàng vào tầm ngắm kiểm tra thuế?

Hộ kinh doanh, doanh nghiệp ngoài quốc doanh ngành nghề ăn uống, dịch vụ, có thương hiệu nổi tiếng, hoạt động theo mô hình chuỗi với 2 địa điểm kinh doanh trở lên có thể vào diện kiểm tra thuế.

Hộ kinh doanh nổi tiếng, có từ 2 cửa hàng vào tầm ngắm kiểm tra thuế? - Ảnh 1