Họ đã nói như thế...

    Báo Đầu Tư
    Gốc

    (ĐSTB) Mariani có quyền làm như thế. Nhưng ông ta đã khiến cho cuộc sống của đa số trở nên phức tạp hơn. Chỉ cần xét nghiệm ADN là có giá trị hơn mọi lời phân giải.

    Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/quoc_te/2007/10/mlnews.2007-10-19.3176567234