Hộ chăn nuôi bị thiệt hại do dịch bệnh được khoanh nợ

    Báo VTC News
    Gốc

    Các chủ chăn nuôi trâu, bò, dê, hươu, nai bị tiêu hủy bắt buộc do mắc dịch bệnh hoặc trong vùng có dịch bắt buộc phải tiêu hủy sẽ được ngân hàng cho khoanh nợ 2 năm.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260838/Default.aspx