Họ bước vào Intel như thế nào?

    Báo Người Lao Động
    Gốc

    Trong 2.000 người dự đợt khảo sát chất lượng sinh viên (SV) và phỏng vấn tuyển dụng của Intel, chỉ 40 người được tuyển chọn. Những kỹ sư trẻ đầu tiên của Việt Nam này đã làm thế nào để vào làm việc ở một trong những nhà máy “xịn” nhất thế giới ở Việt Nam?

    Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/viec-lam/223397.asp