Họ bước vào Intel như thế nào?

TT - Trong 2.000 người dự đợt khảo sát chất lượng SV và phỏng vấn tuyển dụng của Intel, chỉ 40 người được tuyển chọn. Những kỹ sư trẻ đầu tiên của VN này đã làm thế nào để được vào làm việc ở một trong những nhà máy "xịn" nhất thế giới ở VN?