HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016

Chiều nay trong khuôn khổ Hội nghị thành viên thường niên 2016 do Sở GDCK Hà Nội tổ chức, Sở đã vinh danh 15 CTCK Thành viên tiêu biểu giai đoạn 2015-2016.

15 CTCK được vinh danh bao gồm:

- CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)
- CTCP Chứng khoán TP.HCM (HSC)
- CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCSC)
- CTTNHH Chứng khoán ACB (ACBS)
- CTCP Chứng khoán VnDirect (VNDS)
- CTCP Chứng khoán Bảo Việt (BVSC)
- CTTNHH Chứng khoán FPT (FPTS)
- CTTNHH Maybank KimEng (MBKE)
- CTCP Chứng khoán MB (MBS)
- CTCP Chứng khoán ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinbankSC)
- CTCP Chứng khoán ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BSC)
- CTTNHH Chứng khoán ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCBS)
- CTTNHH Chứng khoán ngân hàng Việt Nam Thịnh vượng (VPBS)
- CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC)
- CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội (SHS)

Đây là những công ty đã có nhiều đóng góp tích cực trong quá trình phát triển của HNX cũng như của thị trường chứng khoán Việt Nam. Việc đánh giá, chấm điểm các CTCK thành viên dựa trên 4 tiêu chí: an toàn tài chính, thị phần môi giới cổ phiếu niêm yết, công tác phối hợp với HNX và tuân thủ nghĩa vụ thành viên.

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 1

Đại diện 15 CTCK thành viên nhận bằng khen và hoa do Chủ tịch Sở GDCK Hà Nội Nguyễn Thành Long và Phó Chủ tịch UBCK Phạm Hồng Sơn trao tặng

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 2

Bà Đoàn Ngọc Ly Ly - COO CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI)

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 3

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Tổng giám đốc VnDirect

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 4

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 5

Ông Trịnh Hoài Giang - Phó TGĐ HSC

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 6

Ông Khổng Phan Đức - Tổng giám đốc VietinSC

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 7

Ông Nhữ Đình Hòa - Tổng giám đốc BVSC

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 8

Đại diện Chứng khoán Bản Việt

HNX vinh danh 15 CTCK tiêu biểu giai đoạn 2015-2016 - Ảnh 9

Ông Trần Hải Hà - Tổng giám đốc MBS