HNX: Tin giao dịch cổ phiếu ngày 02/11

(Vietstock) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo giao dịch cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và người có liên quan của các công ty niêm yết vào ngày 02/11.

* B82: Từ ngày 07/11 đến ngày 30/12, ông Cao Hoài Thanh - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc CTCP 482 (HNX: B82) đăng ký mua 5,000 cp. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Thanh nắm giữ 10,682 cp.

Cùng thời gian trên, ông Lâm Hoàng Linh - Phó Giám đốc B82 đăng ký mua 5,000 cp. Trước khi thực hiện giao dịch, ông Linh có 2,529 cp.

* BED: Từ ngày 03/11 đến ngày 30/12, ông Nguyễn Văn Cần - Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Sách và Thiết bị Trường học Đà Nẵng (HNX: BED) đăng ký mua 26,100 cp.

Từ ngày 01/09 đến ngày 27/10 ông Cần đã mua 19,200 cp trong tổng số 45,300 cp đăng ký mua. Sau giao dịch, ông Cần sở hữu 663,995 cp.

* GBS: Ông Đào Hữu Thành - Ủy viên HĐQT CTCP Chứng khoán Golden Bridge (HNX: GBS) đăng ký mua 240,000 cp từ ngày 03/11 đến ngày 02/01/2012. Hiện tại, ông Thành sở hữu 330,000 cp.

* S55: Ông Đặng Quang Đạt - Giám đốc CTCP Sông Đà 5.05 (HNX: S55) đăng ký mua 30,000 cp từ ngày 04/11 đến ngày 02/12. Hiện tại, ông Đạt có 50,587 cp.

* SD3: Ông Phí Đình Mạnh - Phó Tổng Giám đốc CTCP Sông Đà 3 (HNX: SD3) đăng ký bán 5,000 cp từ ngày 04/11 đến ngày 18/11. Trước giao dịch, ông Mạnh nắm giữ 5,009 cp.

* AVS: Từ ngày 10/10 đến ngày 31/10, ông Vũ Văn Hà - Cổ đông lớn của CTCP Chứng khoán Âu Việt (HNX: AVS) đã bán 509,600 cp nhưng không mua được cổ phiếu nào khi đăng ký mua và bán đồng thời 1 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, ông Hà nắm giữ 1,793,300 cp, chiếm 4.98% vốn.

* BKC: Vietnam Privatisation Trust Fund 1 đã bán 52,800 cp của CTCP Khoáng sản Bắc Kạn (HNX: BKC) với tư cách cổ đông lớn, giảm số lượng nắm giữ xuống 269,200 cp, chiếm 4.46%. Ngày giao dịch thay đổi sở hữu là 26/10.

* CJC: Ông Trần Như Khải - Ủy viên HĐQT CTCP Cơ Điện Miền Trung (HNX: CJC) vẫn nắm giữ 2,400 vì giao dịch bất thành khi đăng ký mua 10,000 cp từ ngày 25/08 đến ngày 24/10.

* CSC: Từ ngày 30/08 đến ngày 28/10, ông Trần Văn Năm - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư và Xây dựng Thành Nam (HNX: CSC) không bán được cổ phiếu nào khi đăng ký bán 50,000 cp.

* DHT: Từ ngày 15/09 đến ngày 28/10, bà Nguyễn Như Hoa, vợ ông Nguyễn Cảnh Thắng - Ủy viên HĐQT CTCP Dược phẩm Hà Tây đã mua 442,700 cp, nâng số lượng nắm giữ lên 500,000 cp, tương đương 12.13% vốn.

* DNY: Ông Đặng Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Thép Dana - Ý (HNX: DNY) đã mua 464,800 cp khi đăng ký mua 500,000 cp, nâng số lượng nắm giữ lên 1,064,800 cp (5.32%). Giao dịch thực hiện từ ngày 26/09 đến ngày 26/10.