HLV Nguyễn Thành Công: 'Tôi nhận trách nhiệm về trận thua trước Nam Định'

Trả lời báo chí sau trận thua trước đội khách Thép Xanh Nam Định, ông Nguyễn Thành Công - HLV CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã nhận mọi trách nhiệm về mình.

Anh Tấn

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/video/clb-hong-linh-ha-tinh/hlv-nguyen-thanh-cong-toi-nhan-trach-nhiem-ve-tran-thua-truoc-nam-dinh/258225.htm