HLG: 14/10 chốt quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng

(Vietstock) - Ngày 18/10, CTCP Tập đoàn Hoàng Long (HOSE: HLG) tiến hành chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2010 và nhận cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/10.

Cụ thể, ngày 19/11, HLG trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 12%. Ngoài ra, công ty cũng dự kiến phát hành 14,715,355 cp để thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1. Kết thúc phiên giao dịch sáng 04/10, cổ phiếu HLG đóng cửa ở mức 23,600 đồng/cp, tăng 0.43% so với phiên giao dịch trước đó.