Hình thành tập đoàn tài chính-ngân hàng Incombank

    4 đăng lạiGốc

    Thủ tướng đã đồng ý cho phép Ngân hàng Công thương Việt Nam (Incombank) thuê tư vấn kiểm toán, tư vấn pháp lý hỗ trợ tư vấn cổ phần hóa và hình thành Tập đoàn tài chính ngân hàng Công thương Việt Nam.

    Nguồn VTC News: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/213969/Default.aspx