Hình thành cơ chế khẩn cấp để bình ổn thị trường

Tổ điều hành thị trường trong nước đang nghiên cứu hình thành cơ chế "khẩn cấp" để bình ổn thị trường mỗi khi có biến động mạnh về quan hệ cung cầu do thiên tai, dịch bệnh, khó khăn nguồn cung trong các dịp lễ Tết, hoặc trong những tình huống mất cân đối cục bộ.