Hình mẫu nữ anh hùng viễn tưởng

    Gốc

    Scifi3d.com là một trang web nơi các họa sỹ gửi gắm những bức vẽ kỹ thuật số của mình mong có được nhà phát triển game chú ý tới và mua lại.

    Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Chuyen-game/2007/10/3B9ADF52