Hình ảnh về hoạt động của Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov

  Sáng 6/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón và hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov sang thăm Việt Nam; Ngoại trưởng Nga vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

   Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đón Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

   Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Quang cảnh buổi hội đàm giữa Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

   Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

   Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

   Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh chung với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chụp ảnh chung với Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

   Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ghi lưu bút. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chứng kiến Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov ghi lưu bút. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

   Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

   Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

  Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/hinh-anh-ve-hoat-dong-cua-bo-truong-ngoai-giao-nga-sergey-lavrov/803261.vnp