Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam

Chó 3 chân, gà 4 chân, cá sấu 5 chân, bò 6 chân, nhím... 8 chân... là những động vật quái thai khiến người xem hoảng hồn.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 1

Lợn 5 chân trong một bộ sưu tập động vật quái thai ở Việt Nam. Hình ảnh cắt từ clip do một du khách quốc tế đăng tải trên Youtube.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 2

Bê 5 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 3

Lợn 2 mõm.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 4

Chó 3 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 5

Lợn không mặt.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 6

Lợn lưỡi dài.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 7

Gà 4 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 8

Lợn 2 mặt.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 9

Cá sấu 5 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 10

Gà 4 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 11

Bò 6 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 12

Bê 2 đầu.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 13

Nghé 2 đầu.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 14

Rắn 2 thân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 15

Gà 4 chân.

Hình ảnh rợn người về động vật quái thai Việt Nam - Ảnh 16

Nhím 8 chân.