Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920

Khu phố thương mại bên bờ sông Long Hồ, chợ Tân Phú Đông, gánh cháo người Hoa... là những hình ảnh tư liệu quý hiếm về Vĩnh Long thập niên 1920.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 1

Khu phố thương mại bên bờ sông Long Hồ, tỉnh lỵ Vĩnh Long thập niên 1920. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 2

Cảnh họp chợ ngoài trời ở tỉnh lỵ Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 3

Tòa nhà Sở thuế Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 4

Dinh Công sứ Pháp ở Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 5

Trụ sở Tòa án Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 6

Trụ sở Hội đồng xã Vĩnh Phước. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 7

Trụ sở Hội đồng xã Tân Phú Đông. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 8

Bên ngoài chợ Tân Phú Đông. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 9

Gánh hàng cháo của người Hoa trên đường phố Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 10

Chùa bà của người Hoa ở Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 11

Một hình ảnh khác về chùa Bà. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 12

Các học sinh trong một lớp học của trường tiểu học ở Vĩnh Long chụp ảnh lưu niệm. Ảnh tư liệu.

Hình ảnh quý giá về Vĩnh Long thập niên 1920 - Ảnh 13

Cậu học trò nhỏ ở Vĩnh Long. Ảnh tư liệu.

T.B (tổng hợp)