Hình ảnh quý giá về lễ đăng quang của vua Bảo Đại

Tận mục lễ đăng quang của vua Bảo Đại ngày 8/1/1926 qua 16 bức ảnh do nhiếp ảnh gia Đặng Châu (đường Đông Ba, Huế) thực hiện.

Các quan lại đứng chầu trên sân điện Cần Chánh ở Hoàng thành Huế trước lễ đăng quang của vua Bảo Đại, 8/1/1926. Ảnh: AAVH.

Đội lễ nhạc ở sân điện Cần Chánh. Ảnh: AAVH.

Vua Bảo Đại được đoàn hộ giá rước kiệu ra khỏi điện Cần Chánh. Ảnh: AAVH.

Vua Bảo Đại được rước từ điện Cần Chánh đến điện Thái Hòa, nơi đặt ngai vàng. Các quan chức trong triều phục đi phía sau. Ảnh: AAVH.

Kiệu vua Bảo Đại được đưa qua thềm điện Thái Hòa. Ảnh: AAVH.

Chuẩn bị hạ kiệu để vua Bảo Đại vào điện làm lễ. Ảnh: AAVH.

Các quan lại thực hiện nghi lễ đại bái trên sân Đại Triều Nghi trước điện Thái Hòa khi để mừng vua Bảo Đại đăng quang. Ảnh: AAVH.

Các quan lại được sắp xếp chỗ đứng theo thứ bậc để thực hiện lễ đại bái. Ảnh: AAVH.

Các quan phẩm cấp thấp hơn tập trung ở cấp nền phía dưới. Ảnh: AAVH.

Các vị đại quan trong lễ đại bái. Ảnh: AAVH.

Các vị đại quan trong lễ đại bái. Ảnh: AAVH.

Quan khách từ Ngọ Môn đi qua cánh cổng đồng của cầu Trung Đạo để đến sân điện Thái Hòa mừng vua Bảo Đại đăng quang. Dẫn đầu là Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne và Khâm sứ Trung Kỳ Pierre Pasquier. Ảnh: AAVH.

Đoàn quan khách rời điện Thái Hòa sau lễ đăng quang. Ảnh: AAVH.

Đi đầu là Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne (râu đen) và Khâm sứ Trung Kỳ Pierre Pasquier (râu trắng). Giám mục Huế (mặc áo dài trắng) đang nói chuyện với một ông quan ở phía sau. Ảnh: AAVH.

Đoàn khách bước qua cánh cổng đồng để đi về phía Ngọ Môn. Ảnh: AAVH.

Toàn quyền Đông Dương Alexandre Varenne và Khâm sứ Trung Kỳ Pierre Pasquier dẫn đầu đoàn khách khi rời Hoàng thành. Ảnh: AAVH.

Mời quý độc giả xem video: Những hình ảnh đẹp về đất nước con người Việt Nam

T.B (tổng hợp)