Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử

Trong khi các ứng viên ra sức vận động cử tri bỏ phiếu cho mình trong những giờ phút cuối cùng trước ngày bầu cử, người dân trên khắp nước Mỹ cũng đã thể hiện sự ủng hộ hết lòng của mình dành cho nhà lãnh đạo tương lai mà họ bầu chọn.

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 1

Các cử tri xếp hàng tại một điểm bỏ phiếu sớm ở North Carolina. (Ảnh: The Atlantic)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 2

Những người ủng hộ ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump đứng bên ngoài tòa tháp Trump. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 3

Ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton cùng các trợ lý đến một cuộc vận động tranh cử tại Pittsburgh, Pennsylvania hôm 7/11, ngày vận động cuối cùng trước bầu cử. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 4

Bên trong khu vực bỏ phiếu ở Hewlett, New York. (Ảnh: Nytimes)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 5

Những người ủng hộ tập trung tại một cuộc vận động tranh cử của ông Donald Trump ở Sân bay Quốc tế Minneapolis Saint Paul, Minneapolis, Minnesota. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 6

Bà Hillary Clinton vẫy tay trước những người ủng hộ tại Đại học Grand Valley State, Allendale, bang Michigan. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 7

Các nhân viên bầu cử tạm thời mở các lá phiếu tại Cơ quan Bầu cử Hạt King ở Renton, Washington. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 8

Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động tranh cử ở Raleigh, North Carolina hôm 7/11. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 9

Đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama vận động tranh cử cho ứng viên Hillary Clinton tại Đại học Michigan ở Ann Arbor, bang Michigan. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 10

Donald Trump tham gia một cuộc vận động tranh cử ở Detroit hôm 6/11. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 11

Tại một điểm bỏ phiếu sớm ở San Diego. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 12

Những người ủng hộ đứng đợi trước một cuộc vận động tranh cử của ứng viên Donald Trump tại Moon, bang Pennsylvania. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 13

Các biểu ngữ ủng hộ ông Trump tại Hillsborough, North Carolina. (Ảnh: Reuters)

Hình ảnh nước Mỹ trước giờ bầu cử - Ảnh 14

Người ủng hộ lắng nghe bà Hillary phát biểu tại một buổi vận động tranh cử ở Detroit, bang Michigan. (Ảnh: Reuters)

browser not support iframe. Sầm Hoa