Hình ảnh lịch sử truyền về từ sao Hỏa

    Gốc

    VIT-Tàu viễn thám của Nasa vừa gửi về loạt hình ảnh chụp bề mặt một khu vực chưa từng được khám phá trên sao Hỏa.

      Nguồn ANTG: http://vitinfo.com.vn/muctin/Quocte/44043/default.aspx