Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân

PLO - Đầu năm, hàng ngàn người dân đổ về phố ông đồ Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để xin chữ cầu may. Tuy nhiên, dù có biển hướng dẫn nhưng nhiều người dân vẫn đi lại, chụp ảnh trong khu vực cấm...

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 1

Khá nhiều người vi phạm quy định Văn Miếu, điển hình là khu vực vườn hoa, bia Tiến sĩ…

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 2

Mặc dù đã có biển không dẫm lên cỏ, nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên vi phạm để chụp ảnh

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 3

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 4

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 5

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 6

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 7

Nhiều vị phụ huynh để con vi phạm quy định.

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 8

Khu phố ông Đồ - Hồ Văn khá vắng vẻ người tới xin chữ.

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 9

Phố ông Đồ tại Hồ Văn vắng người tới xin chữ

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 10

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 11

Nhiều ông Đồ bán thêm cả đồ lưu niệm

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 12

Hình ảnh không đẹp tại Văn Miếu ngày đầu xuân - Ảnh 13

Phượng Linh