Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa

Những hình ảnh lịch sử quý giá về Côn Đảo thời thuộc địa được in trên các bưu thiếp cổ của Pháp.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 1

Khung cảnh nhìn từ cầu tàu Côn Đảo thời thuộc địa.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 2

Trạm điện tín Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 3

Đồn cảnh binh ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 4

Nhân công Việt chở nước ngọt cung cấp cho người Pháp quản lý trại tù Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 5

Con đường xuyên rừng ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 6

Cổng vào một khu nhà tù ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 7

Tù nhân trong một trại tù ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 8

Trên cầu tàu Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 9

Người đàn ông chế tác mai đồi mồi ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 10

Xưởng sản xuất đồ mây tre đan của tù nhân ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 11

Xóm làng ở Côn Đảo.

Hình ảnh hiếm có về Côn Đảo thời thuộc địa - Ảnh 12

Người dân địa phương trong khu vườn của mình.