Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941

Ngày 7/11 trên Quảng trường Đỏ ở Moscow đã diễn ra cuộc diễu hành trọng thể, kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 1

Tái hiện lại cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 2

Trong đội ngũ diễu hành có những chiến sĩ, sĩ quan và học viên trường quân sự.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 3

Các thành viên tham gia cuộc diễu hành kỉ niệm lần thứ 75 cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 4

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 5

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 6

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 7

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 8

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin đặt vòng hoa tại Mộ Chiến sĩ Vô danh trong Vườn Alexandrov.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 9

Các thiết bị quân sự cũng đã được huy động tham gia vào cuộc diễu hành trọng thể này.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 10

Các quân nhân trên xe bọc thép tham gia cuộc diễu hành kỷ niệm lần thứ 75 cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 trên Quảng trường Đỏ.

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 11

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 12

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 13

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 14

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 15

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 16

Hình ảnh diễu hành kỷ niệm 75 năm cuộc duyệt binh lịch sử năm 1941 - Ảnh 17